"Да се открие в Свищов, гдето са се родили родителите ми, едно реално училище или класическа гимназия, в което да се преподава и политическа икономия"
Д. Хадживасилев
bulgarian english deutsch
“I wish that a high school or a grammar school be opened in Svishtov where my parents were born and where political economy will be taught.”
D. Hadjivasilev